Vraag en aanbod

Bij de rubriek 'Vraag en Aanbod' gaat het samen met 'de clubs' om de essentie van stadsdorpen: eigentijds nabuurschap, actief zijn in je buurt, mensen leren kennen en samen activiteiten ondernemen. Het geeft je een netwerk.

Bij vraag en aanbod kan je denken aan een vraag om een dienst als bij ziekte de hond uitlaten of een aanbod iets voor een ander te doen. Op IJburg zijn voor de rubriek vraag/aanbod al diverse andere goed functionerende mogelijkheden en daarom het advies om daarvan gebruik te maken.

Vraag en aanbod kan gedaan worden via:

www.halloijburg.nl
Inloggen en klikken op 'iets plaatsen' en dan kiezen uit wat je wilt plaatsen. Of reageren op een aanbod.