De rubrieken Vraag en Aanbod vormen samen met de Activiteiten/clubs het hart van Stadsdorp IJburg. Dit draagt bij aan het nabuurschap, actief zijn in je buurt, mensen leren kennen. Het geeft je een netwerk.

 

Hoe werkt het?

 • Een aanmelding bij Hallo IJburg en Stadsdorp IJburg zijn voorwaarde om deel te kunnen nemen aan Vraag en Aanbod en aan de Activiteiten/clubjes.
 •  Je kunt je aanmelden op de site van Hallo IJburg en Stadsdorp en aangeven of en op welke wijze je zichtbaar wilt zijn. Niet zichtbaar zijn op Stadsdorp mag ook.
 • Omdat alles nog niet helemaal werkt zoals we uiteindelijk voor ogen hebben willen we graag dat je ook een mail stuurt naar stadsdorpijburg2@gmail.com . Die wordt bijgehouden door de kartrekkers. Wij leggen hier na uit waarom dat voor nu nog even van belang is.

Hoe werkt VRAAG en AANBOD?

 • In Vraag en Aanbod gaat het om diensten voor elkaar en niet om professionele zorg. Het kan gaan van deskundigheid tot concrete vaardigheden, maar ook warmte die iemand te bieden heeft. Het gaat  niet om producten. Daarvoor bestaat de rubriek vraag en aanbod al van Hallo IJburg.
 • Stadsdorp gaat over wederkerigheid en nabuurschap en daarin past dat alle activiteiten plaats vinden met gesloten beurs. Een indirecte “beurs” vaak. Immers als iemand iets voor jou doet, kun jij misschien ook weer iets betekenen of doen voor een andere stadsdorper.
 • Als een Vraag hebt of Aanbod wilt doen stuur je een mail naar stadsdorpijburg2@gmail.com en maakt je melding van wat je vraagt of wat je te bieden hebt. Daarbij eventueel  je telefoonnummer.
 • Wij, de kartrekkers, plaatsen voorlopig uw vraag of aanbod op de site van Hallo IJburg/Stadsdorp.
 • Wij ( de kartrekkers) helpen voorlopig mee tot het eerste contact gelegd is. Vandaar dat wij alle e-mailadressen graag willen hebben of als dat er niet is een telefoonnummer. Op die manier brengen wij aanbod en vraag bij elkaar.
 • Als je wilt reageren op een vraag of een aanbod stuur je eveneens een mail naar  stadsdorpijburg2@gmail.com onder vermelding van het nummer bij de Vraag of het Aanbod.
 • Daarna ligt de verantwoordelijkheid bij de stadsdorpers tussen wie de afspraak of het contact tot stand is gekomen.
 • Wij gaan heel bewust om met de privacy van de stadsdorpers en zullen zonder jouw toestemming geen e-mailadres en of telefoonnummer aan een andere stadsdorper geven. Wij mailen ook altijd via bcc.
 • Stadsdorp IJburg  is niet aansprakelijk voor schade.
 • Er is een aparte knop en pagina voor Vraag, Aanbod en Activiteiten/clubjes.
 • Maak vooraf afspraken als er sprake is van bijkomende kosten, zoals vervoer.
 • Geef nooit, echt nooit aan een andere stadsdorper jouw bankgegevens, pincodes, DigiD, Burgerservicenummer of een kopie van uw paspoort en rijbewijs.
 • Ontvang geen mensen zonder van te voren een afspraak te hebben gemaakt

Let op!

 • Maak vooraf afspraken als er sprake is van bijkomende kosten, zoals vervoer.
 • Geef nooit, echt nooit aan een andere stadsdorper jouw bankgegevens, pincodes, DigiD, Burgerservicenummer of een kopie van uw paspoort en rijbewijs.
 • Ontvang geen mensen zonder van te voren een afspraak te hebben gemaakt