Organisatie

De Binnenwaai - Kerk op IJburg

Non-profit
beschrijving

De Binnenwaai is een wijkkerk van de Protestanste Kerk Amsterdam

De Protestantse Kerk Amsterdam wil een inspirerende en wervende kerk zijn voor haar leden en voor anderen die op haar weg komen of naar wie zij bewust op zoek is. Onze roeping: Gods liefde gestalte geven in de stad.

Koffie uurtje
Iedereen is welkom om woensdagochtend van 10.00-11.30 uur te Ed Pelsterpark 2 een bakje koffie te komen drinken. Dit is een gezellige mogelijkheid om met anderen in contact te komen en wat bij te praten met mensen uit de buurt.

Contactpersoon: Harm Snel