Activiteit

Flex Night Live: 10 jaar Hallo IJburg

donderdag 7 juli 2022 , 20:00 uur
Illustration

Op 21 mei 2012 startte Hallo IJburg als spin-off van bewonersorganisatie IJburgDroomt-IJburgDoet. Inmiddels zijn ruim 8000 personen op het platform aangesloten en staat de website boordevol activiteiten, nieuwe initiatieven, oproepjes en andere berichten. Elke vrijdagmiddag wordt een nieuwsbrief rondgezonden met een automatische bundeling van al dit nieuws. Dit jaar vieren we het 10-jarig bestaan van Hallo IJburg.

Het platform wordt ook regelmatig gebruikt om andere doelgroepen en initiatieven te ondersteunen. Zo biedt het plek aan de catalogus en leden- en uitleenadministratie van de FlexBieb. Er zijn speciale deelwebsites voor ouderen gemaakt (stadsdorpijburg.nl), voor jongeren (whatsupijburg.nl, inmiddels niet meer in gebruik), voor muzikanten (muziek.halloijburg.nl) en voor IJburgers met nieuwe ideeën voor de doorontwikkeling van de wijk (kompasopijburg.nl). Hallo IJburg is een experimenteer-omgeving waarin we onderzoeken hoe een digitaal community-platform zich het beste kan ontwikkelen.

Ook de samenwerking met de gemeente wordt gezocht, met wisselend succes. In 2017, 2018 en 2019 is Hallo IJburg gebruikt om samen met de gemeente de gebiedsplannen voor IJburg en Zeeburgereiland op te stellen. Dit proces liep elk jaar beter: we leerden hoe ambtenaren, politici, bewoners en ondernemers het beste samen IJburg vooruit konden helpen. In 2020 stopte de gemeente deze samenwerking echter weer. Oost-Begroot kwam ervoor in de plaats.

Ondertussen was het succes van Hallo IJburg opgemerkt door andere buurten, wijken, steden en missie-gedreven communities. Ook zij wilden het digitale platform gaan gebruiken. Dit heeft geleid tot de oprichting van de coöperatie Gebiedonline. De leden van de coöperatie zijn nu gezamenlijk eigenaar van het platform en beslissen samen over de doorontwikkeling en wat er met de data gebeurt. Voor IJburg is de FlexBieb lid van de coöperatie. Zie gebiedonline.nl.

De initiatiefnemer van Hallo IJburg, Michel Vogler, komt in de FlexBieb het hele levensverhaal vertellen, vanaf het allereerste idee op een bijeenkomst van IJburgDroomt-IJburgDoet in december 2010, via het heden, naar mogelijke scenario's voor de toekomst.

Documenten

Deel dit: