Activiteit

De toekomst van Stadsdorp IJburg

maandag 14 oktober 2019   |   14:30 - 15:30 uur   |   FlexBieb

Terugkijkend op de vijf jaren, dat Stadsdorp IJburg bestaat, mag je constateren dat Stadsdorp IJburg een boel IJburgers met elkaar in contact heeft gebracht. Er zijn mooie vriendschappen uit voortgekomen. Er zijn leuke en verrassende bijeenkomsten geweest, in en buiten de FlexBieb. Heel vaak buurtgericht. We kunnen elkaar twee keer per maand treffen bij het Trefpunt. Allemaal zaken, die precies de kern van een stadsdorp weergeven: elkaar ontmoeten en sa-men dingen ondernemen. 

We hopen dat het stadsdorp IJburg verder gaat en dat we deze ontmoetingsmogelijkheid in stand kunnen houden. Nieuwe kartrekkers zijn daarvoor essentieel, zoiets komt niet vanzelf, dat moet georganiseerd wor-den. Ik kan uit volle overtuiging zeggen dat dat heel leuk en inspirerend is om te doen. 

Er zijn een paar opties: 

 Verder gaan met Stadsdorp met nieuwe kartrekkers. 

 Stadsdorp IJburg opheffen 

 Alles wat daar tussen zit. 

 Trefpunt IJburg 2x per maand continueren. 

 Graag nodigen we je uit om hierover mee te denken en praten. 

Ben je geïnteresseerd om kartrekker te worden? KOM! 

Heb je ideeën hoe Stadsdorp IJburg vorm te geven. KOM! 

Heb je geen concrete ideeën? KOM! Want al pratend met elkaar ontstaan vanzelf ideeën. 

Ons idee is om 14.30 te starten en hier ongeveer een uur aan te besteden.

Zo nodig is er een uitloop, want om 15.30 is er het reguliere Trefpunt Stadsdorp 

En dan heffen we het glas bij een borrel, dus KOM! 

  Locatie: FLexBieb, Talbotstraat 46 

Datum: maandagmiddag 14 oktober 2019 

Tijdstip: 14.30 tot 15.30 uur, 

met uitloop en natuurlijk afsluiting met een borrel 

Toegang: gratis, inclusief koffie en andere drankjes 

Opgave: graag voor 13 oktober ( i.v.m. de catering) bij: info@stadsdorpijburg.nl 

Ook zonder opgave ben je van harte welkom! 


 

 

 

 

Meld je aan

Kosten
Gratis
Doelgroep
Alle volwassenen
Datum ma 14 oktober 2019
Aanmelden
Aanmelding vooraf noodzakelijk
omschrijving doelgroep senioren

Meld je aan